Kennisitem

Top 5 facilitaire trends voor 2018

23 april 2018 No Comments

1. Workplace Management

De facilitaire focus komt te liggen op het creëren van een effectieve werkomgeving, die bijdraagt aan de productiviteit en vitaliteit van medewerkers. Dit biedt ruimte voor Workplace Management, met een verschuiving van de traditionele kostenbeheersing naar waardetoevoeging door FM. Zorg dat het facilitair bedrijf zich ook zo profileert en laat zien hoe u bijdraagt aan de organisatieresultaten. En zoek de samenwerking met uw collega’s van HR (en IT) om aan gezamenlijk doelen te werken, want u kunt elkaar enorm versterken.

2. Gezonde werkomgeving

De tijd van one-size-fits-all Het Nieuwe Werken in kantoortuinen is voorbij. Werkplekken worden mensgerichter en dus maatwerk. Geef medewerkers een reden om naar kantoor te komen, met name de instromende millennials! Onder invloed van het oprukkende Agile werken moeten veel kantoren op de schop; het snel kunnen omschakelen naar verschillende werkomgevingen vraagt om een flexibele inrichting en per saldo meer vierkante meters. Tegelijkertijd gaan de gezondheidseisen die medewerkers stellen aan gebouwen omhoog: klimaatbeheer, voldoende groen op de werkvloer, ruimte voor beweging et cetera. En vergeet niet om voor ontspanningsruimtes te zorgen voor de mentale gezondheid.

3. Hospitality en Guest Journey

Door de aantrekkende economie moeten werkgevers meer moeite doen om medewerkers binnen te halen en aan zich te binden. Dit stelt eisen aan uw soft skills en vraagt om een doordachte hospitality-aanpak. Hoe creëert u de ideale Guest Journey door uw gebouw voor medewerkers en klanten? Hoe gaat u duurzame relaties aan met de toeleveranciers die onderdeel uitmaken van uw regieorganisatie?

4. Digitale werkplek en Smart Buildings

Dankzij de Internet-of-Things (IoT) wordt de werkomgeving steeds digitaler en deels ook virtueler. Werkplekken worden in toenemende mate uitgerust met sensoren en daarmee worden kantoren Smart Buildings. Dit levert u een schat aan data op over gedrag van medewerkers, bezettingsgraden en klimaat binnen uw gebouw. Aan de hand hiervan kunt u – volledig datagedreven – proactief nieuwe facilitaire diensten ontwikkelen en aanbieden aan uw interne klanten. Robotisering en Artificial Intelligence gaan bovendien veel repetitief werk uit handen nemen: chatbots gaan de taken van de servicedesk deels overnemen.

5. Energielabels en andere gebouwgebonden wet- en regelgeving

Vanaf 1 januari 2023 mogen kantoren met een energielabel D of lager niet langer gebruikt worden. Dit betekent werk aan de winkel om oude en bestaande kantoren te renoveren naar minimaal energielabel C. Tegelijkertijd rukt de circulaire economie op bij aanbestedingen van onder meer kantoormeubilair. Duurzame huisvesting en kantoorinrichting komt daarmee hoog op uw agenda om aan alle wetten en regels te kunnen voldoen. En vergeet ook de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ofwel GDPR niet die mei 2018 ingaat. Dit heeft grote gevolgen voor de manier waarop u met de privacy moet omgaan van verzamelde data van de mensen in uw gebouw!

Bron: F-facts.nl