Interviews

Interview met Raymond Harmsen

15 juni 2017 No Comments

Vandaag ben ik op bezoek bij Raymond Harmsen (40 jaar oud), directeur / eigenaar van Nomax Project & Partner

, gelegen in Woerden in ’t Groene Hart.

Raymond is geboren en opgegroeid in de Haagse regio. Als jongen van 15-16 jaar begon hij zijn carrière als assistent-banquet manager in Kasteel De Wittebrug in Wassenaar. Hij heeft daar zelfs een keer mogen bedienen toen leden van het Koninklijk Huis daar dineerden.

Zo’n 15 jaar geleden besloot Raymond bij zijn vader in het bedrijf te komen. Deze had, samen met een compagnon, JM Facilitair. In 2007 heeft hij zijn vaders aandelenpakket overgenomen, die al gauw daarna afscheid nam van het bedrijf. Kort daarna verliet ook de compagnon het bedrijf, zodat Raymond er alleen voor kwam te staan. Zoals bekend, zette rond die tijd ook de economische recessie in en e.e.a. heeft er toe geleid, dat het bedrijf eerst moest inkrimpen van 12 naar 3 medewerkers en kort daarop het faillissement is uitgesproken over het bedrijf. Een harde klap !

Raymond besloot niet bij de pakken neer te zitten en heeft, zoals al genoemd, Nomax opgezet. Geen personeel meer in dienst. Slechts één medewerkster, die als ZZP-er de administratie voert. Nomax richt zich op kleine organisaties tot   ca. 50 medewerkers in de kantorenbranche, het onderwijs en de zorg. Hij voert daar huisvestings-/inrichtingsprojecten uit. “Als een spin in ’t web” zaken regelen; dan voelt hij zich als een vis in het water. Aan de ene kant het aansturen van leveranciers en uitvoerders; adviseren en problemen oplossen t.b.v. de klant aan de andere kant. Teneinde de zaken goed te laten verlopen, is hij een strategisch samenwerkingsverband aangegaan met Lavoir in het Zeeuwse Arnemuiden. Daarnaast heeft hij inmiddels een groot relatienetwerk opgebouwd van mensen met ieder hun eigen expertise, die hem terzijde kunnen staan bij de uitvoering van de uiteenlopende opdrachten. Nomax blijft daarbij het centrale aanspreekpunt voor de klant ! “Nee is geen optie” is zijn zakelijke motto.

Hij ziet wel een verschuiving in het soort opdrachtgevers. Door de bezuinigingen, neemt het aantal zorginstellingen af en tegelijkertijd komt de kantorenbranche weer op.

Hij vertelt dat hij iedere donderdagochtend aan een ondernemersontbijt (O2GH genaamd) deelneemt om zo het netwerk te onderhouden. En het levert echt rendement op.

Met vrouw en twee kinderen (10 en 6 jaar oud) is hij gelukkig. In zijn schaarse vrije tijd speelt hij squash, kookt hij graag voor vrienden en familie en bezoekt hij soms een goed met sterren bedeeld Michelin-restaurant. Een ware Bourgon-diër dus !

Dromen zegt Raymond niet te hebben : “Ik ben een tevreden mens”. Hij vult daarbij wel aan, dat hij zal moeten werken aan een betere balans tussen werk en privé.

Al vanaf het begin maakt Raymond deel uit van de NVIH. Niet zozeer vanwege de acquisitie van nieuwe orders, maar het feit, dat iedere keer een andere locatie wordt bezocht, is voor hem nog steeds interessant.

Ik vraag hem tot slot om een gouden tip voor de NVIH. Van elkaar blijven leren; alleen zo kan je elkaar blijven versterken.

En dan is de tijd al weer om. Een boeiend interview met een leuk en onder-houdend NVIH-lid.